Chci si nechat zařídit studium v zahraničí

Seznam našich spolehlivých agentur a škol zajišťujících studium v zahraničí Anglie, Austrálie, Irsko, USA Německo, Velká Británie, EU, Kanada
více informací»

Chci přímo kontaktovat zahraniční jazykové školy

Seznam spolehlivých zahraničních jazykových škol. Angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština…
více informací»

Chci si nechat zařídit práci v zahraničí

Seznam našich spolehlivých agentur zajišťujících práci v zahraničí - krátké pracovní pobyty i zaměstnání, au-pair, letní tábory, práce na farmách…
více informací»

Jazykové zkoušky z angličtiny

Jazykové zkoušky jsou ohodnocením znalostí angličtiny. Stále častěji jsou požadovány při nástupu do nového zaměstnání, nebo se dokládají k žádostem o studium v zahraničí. V současnosti je možné se přihlásit na zkoušky všech úrovní a na řadu mezinárodních certifikátů.

Na jazykové zkoušky z angličtiny je možné se připravovat ve speciálních přípravných kurzech na jazykových školách nebo individuálně procvičováním testů a gramatiky. V následujím přehledu najdete nejznámější a nejvyhledávanější jazykové zkoušky z angličtiny.

Evropský referenční rámec pro jazyky

CEF (Council of Europe Framework) – Evropský referenční rámec pro jazyky je obsáhlý dokument, který vypracovala Rada Evropy, aby zavedla jednotný hodnotící systém úrovně znalosti cizího jazyka pro všechny hlavní evropské jazyky. Určuje také, jakým způsobem by měly být zpracovány jazykové zkoušky, materiály a učební osnovy. Znalosti jazyka jsou ohodnoceny šesti hlavními úrovněmi - A1, A2, B1, B2, C1 a C2.

Stupně A1 a A2 označují znalosti na úrovni začátečníka a velmi mírně pokročilého, B1 a B2 mírně a středně pokročilého studenta. Stupněm C1 se hodnotí pokročilé znalosti, C2 značí znalost jazyka téměř na úrovni rodilého mluvčího. Úroveň znalostí podle Evrospkého referenčního rámce se u jazykových zkoušek používá pro stanovení pokročilosti, které by měl zájemce dosáhnout před tím, než se na zkoušku přihlásí.

Celkem existuje 71 druhů zkoušek z angličtiny, některé jsou vyhledávány a uznávány více, jiné méně. V České republice se mezi nejznámější řadí tzv. cambridgské zkoušky (zahrnující například FCE a CAE). Mezi známé zkoušky se také řadí zkoušky City & Guilds IESOL a ISESOL.

Poznámka redakce (květen 2017):
Společnost City & Guilds, která dříve tyto zkoušky v ČR pořádala, ukončila svoji činnost v České republice v červnu 2015. Po roční odmlce lze tyto zkoušky opět skládat, avšak už pod hlavičkou společnosti LanguageCert.

Významnou roli při hledání zaměstnání nebo studia v zahraničí představují i některé z amerických jazykových zkoušek a zkoušek studijních předpokladů, jazyková zkouška TOEFL. Mezi zkoušky potřebné k přijetí na americké školy patří - SAT, GMAT a GRE, o kterých se můžete dozvědět více informací v samostatných článcích.

Významný testovací systém, který uznává většina univerzit ve Spojeném království, Austrálii, Novém Zélandu, Kanadě a v USA jsou zkoušky IELTS. IELTS je vysoce spolehlivý a praktický test, používaný hlavně těmi, kteří hledají mezinárodní vzdělání, profesní využití a ohodnocení svých jazykových schopností podle mezinárodních standardů a celosvětovou platnost svého osvědčení. Více o této zkoušce se dozvíte zde. 

Zkoušky ze všeobecné angličtiny – Cambridgeské zkoušky

Zkoušky Cambridge English jsou celosvětově uznávané jazykové zkoušky z angličtiny. V České republice pořádá tyto zkoušky několikrát ročně Britská rada. Většinou je nutné se na ně zaregistrovat 3 až 4 měsíce dopředu, výsledky jsou poté k dispozici na internetu asi za 2 měsíce a certifikáty o úspěšném složení zkoušky se posílají poštou za přibližně 5 měsíců po datu zkoušky. Cambridgeské zkoušky proto nejsou vhodné, pokud potřebujete certifikát prokazující znalost jazyka rychle.

Rozlišuje se 5 stupňů náročnosti – KET, PET, FCE, CAE a CPE.

 1. Zkouška KET (Level 1) – Zkouška Key English Test je určena pro začátečníky (znalosti na úrovni stupně A2), kteří si chtějí osvojit základy anglického jazyka. Zkouška zahrnuje čtení a psaní (1 hodina 10 minut), poslech (30 minut) a mluvenou část (8-10 minut ve dvojici).
 2. Zkouška PET (Level 2) – Zkouška Preliminary English Test dokládá znalosti nutné pro každodenní styk v angličtině a schopnost základní komunikace v obecných tématech (stupeň B1). Skládá se ze čtení a psaní (1,5 hodiny), poslechu (40 minut) a mluvené části (10-12 minut ve dvojici)
 3. Zkouška FCE (Level 3) – Zkouška First Certificate in English je vůbec nejrozšířenější zkouškou Cambridge English. Zkouška je určena pro kandidáty se středně pokročilou znalostí angličtiny (stupeň B2), kteří jsou schopní komunikovat na lepší úrovni a vyžaduje znalost všech jazykových schopností. Zkouška FCE se skládá ze čtení (1 hodina 15 minut), psaní (1,5 hodiny), použití angličtiny (1 hodina 15 minut), poslechu (40 minut) a mluvené části (14 minut).
 4. Zkouška CAE (Level 4) – Zkouška Certificate in Advanced English dokládá velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny (stupeň C1), studenti jsou schopní užívat jazyk při studiu i práci. Zkouška je uznávána jako doklad o způsobilosti studovat obory vyučované na britských univerzitách v angličtině. Zkouška zahrnuje čtení (1 hodina 15 minut), psaní (2 hodiny), užití jazyka (1,5 hodiny), poslech (45 minut) a mluvenou část (15 minut).
 5. Zkouška CPE (Level 5) – Zkouška Certificate of Proficiency in English je nejnáročnější zkouška z Cambridge English. Odpovídá vysoké úrovni znalostí angličtiny (stupeň C2) a je uznávána v celé řadě zahraničních institucí po celém světě. Zkouška CPE se skládá ze čtení (1,5 hodiny), kompozice (2 hodiny), využití angličtiny (1,5 hodiny), poslechu (40 minut) a rozhovoru (19 minut).

Zkoušky z obchodní angličtiny

Zkoušky BEC (Business English Certificate) jsou koncipovány tak, aby mohly testovat úroveň jazyka používaného v obchodní sféře, službách a administrativě. Zkoušky jsou vhodné zejména pro kandidáty, kteří se chystají pracovat, nebo jsou již zaměstnáni v obchodním sektoru a angličtinu potřebují pro obchodní styk se svými zahraničními partnery. Zkoušky BEC v České republice organizuje Britská rada. Můžete si vybrat ze tří úrovní: BEC Preliminary, BEC Vantager a BEC Higher.

 1. BEC PRELIMINARY je zkouška pro kandidáty se základní a nižší střední úrovní angličtiny, která odpovídá úrovni zkoušky PET. Zkouška se skládá ze čtení a psaní (1,5 hodiny), poslechu (40 minut) a mluvené části (asi 12 minut s dalším kandidátem ve dvojici). Hodnotí se čtyřmi stupni, z nichž dva jsou úspěšné (Pass with Merit, Pass) a dva neúspěšné (Narrow Fail a Fail).
 2. BEC VANTAGE je zkouška pro zájemce se středně pokročilou úrovní, tato zkouška odpovídá úrovni jazykové zkoušky FCE. Zkouška se skládá ze čtení (1 hodina), psaní (45 minut), poslechu (40 minut) a mluvené části (asi 14 minut ve dvojici s dalším kandidátem). Hodnotí se 5 stupni, z nichž 3 jsou úspěšné (A, B, C) a dva neúspěšné (D, E).
 3. BEC HIGHER je zkouška pro kandidáty se zkušenostmi z obchodní nebo administrativní sféry. Kandidáti musí dokázat, že jsou schopni skládat složitější větné konstrukce a mají velmi širokou slovní zásobu. Tato zkouška odpovídá úrovni zkoušky CAE. Zkouška BEC Higher zahrnuje čtení (1 hodina), psaní (1 hodina a 10 minut), poslech (40 minut) a mluvenou část (14 minut ve dvojici). Zkouška je hodnocena stejně jako zkouška na úrovni BEC Vantage.

Zkoušky City & Guilds

City & Guilds celosvětově nabízí více než 100 typů zkoušek. Seznam jednotlivých center s odkazy na jejich stránky naleznete na www.cityandguilds.cz.


 • Access - ESOL/SESOL Access
 • Preliminary - ESOL/SESOL Preliminary
 • Achiever - ESOL/SESOL Achiever
 • Communicator - ESOL/SESOL Communicator
 • Expert - ESOL/SESOL Expert
 • Mastery - ESOL/SESOL Mastery
 • EBC - English for Business Communications
 • SET (for Business) - Spoken English Test for Business
 • EOS - English for Office Skills

Každé centrum si termíny určuje samo, navíc mnohé školy nabízejí možnost organizovat speciální termíny zkoušek, pokud se sejde dostatečný počet kandidátů. Před zkouškou lze využít možnost tzv. pretestace, kdy si uchazeč vyzkouší napsat test nanečisto zhruba měsíc před zkouškou a případné nedostatky před ostrou zkouškou odstranit. Uzávěrka přihlášek ke zkoušce je obvykle v rozmezí 4-6 týdnů předem. Kontaktujte konkrétní centrum pro přesný termín.

Ve výše uvedené tabulce jsou vypsána jen ta centra, která mají zveřejněny termíny pro 2013 na svých webových stránkách. Kompletní seznam center najdete na webu City & Guilds.

Mezinárodní zkouška se slevou, pretestace zdarma!

Zkoušky z právnické angličtiny

Zkoušky ILEC (International Legal English Certificate) jsou mezinárodně uznávané zkoušky z právnické angličtiny vhodné pro kandidáty, kteří využívají angličtinu pro písemnou i ústní komunikaci s klienty a odborníky z právní oblasti. Zkouška je uznávána také předními právními asociacemi. ILEC odpovídá úrovni znalostí na stupních B2 a C1 a můžete se na ně přihlásit na pobočkách Britské rady.

Zkouška se skládá ze čtení (1 hodina a 15 minut), psaní (1 hodina 15 minut), poslechu (40 minut) a konverzační části (16 minut). Kandidát by měl být schopen řešit úlohy na dané úrovni angličtiny a dokázat, že je schopen komunikovat s určitou slovní zásobou. Každá část zkoušky je hodnocena 50 body, celkově lze získat 200 bodů. Hodnotí se 5 stupni, z nichž tři jsou úspěšné (C1 Pass with Merit, C1 Pass, B2 Pass) a dva neúspěšné (Narrow Fail a Fail).

Zkoušky z finanční angličtiny

Zkouška ICFE (International Certificate in Financial English) je mezinárodně uznávaná zkouška, která dokládá, že držitel certifikátu je schopný používat angličtinu v prostředí mezinárodních financí a účetnictví. Zkouška je vhodná pro studenty oborů zabývajících se financemi a účetnictvím a pro finanční odborníky. Zkouška ICFE odpovídá úrovni B2-C1.

Zkouška ICFE se skládá ze čtení (1 hodina 15 minut), psaní (1 hodina 15 minut), poslechu (40 minut) a mluvené části (asi 16 minut). Celkově lze získat 200 bodů. Zkouška se hodnotí stejně jako zkoušky z právnické angličtiny pomocí 5 stupňů (3 úspěšné a 2 neúspěšně) a také ji zajišťuje Britská rada.

Státní jazykové zkoušky (SJZ)

Státní jazykové zkoušky (SJZ) jsou zkoušky konané na území České republiky, které pořádá Jazyková škola hlavního města Prahy. V nabídce je pět druhů jazykových zkoušek z angličtiny, které jsou obvykle uznávány firmami v České republice. Státní jazykové zkoušky nejsou známé v zahraničí a většinou je nelze doložit k žádosti o studium nebo práci v zahraničí. Jejich výhodou oproti například cambridgeským zkouškám je nižší cena a rychlejší získání potvrzení o složení zkoušky.

 1. Osvědčení o základní znalosti jazyka (B1) – zkouška se skládá z písemného testu (100 minut) a ústní části, kde jsou ověřovány základní komunikační dovednosti v angličtině (15-20 minut).
 2. Státní jazyková zkouška základní (B2) – zkouška se skládá z písemné (4 hodiny) a ústní části (15-20 minut), přičemž kandidát může postoupit k ústní částí pouze po úspěšném splnění části písemné.
 3. Státní jazyková zkouška všeobecná (C1) - zkouška se skládá z písemné (4 hodiny) a ústní části (25-30 minut).
 4. Státní jazyková zkouška speciální tlumočnická (C2) - zkouška se skládá z písemné (3 hodiny) a ústní části (40-45 minut).
 5. Státní jazyková zkouška speciální překladatelská (C2) - zkouška se skládá z písemné (4 hodiny) a ústní části (25-30 minut).

Sdílet tento článek

Další články k tématu

Byl pro Vás článek užitečný?

  

Diskuze k článku

Chcete sledovat diskuzi ke článku e-mailem?
FCE
Autor: PavelL (23.02.2010)
Máte někdo zkušenosti z obtížnosti zkoušek FCE? Byl jsem na Erasmu v Norsku na půl roku, ale nevím jestli si mám na FCE troufnout ?
Re: FCE
Autor: 4d (08.03.2010)
je to primitivní
Re: FCE
Autor: Gig (18.03.2012)
Není to žádný hardcore, záleží hlavně na tvojí úrovni, ja to taky dělal ve třetím ročníku na gymplu a pohoda. Slyšel jsem, že teď je to lepší v tom, že pokud to FCE nedáš a nebudeš mít úplně 0 bodů tak ti dají aspoň PET. Tak aspoň tímhle trošku opadnou ty stresy, že si možná spláchl
4 500,- do záchoda:D
Re: FCE
Autor: Niky (25.05.2013)
Já jsem se v Brně připravovala na FCE v jazykové škole Amigas a zvládla jsem to na "A". Dělali jsme hodně testů z minulých let a na konverazaci na nás používali Callanovou metodu. Tahle kombinace je podle mě přesně to, co člověk potřebuje. Jinak nejtěžší byl asi poslech, ale jinak celkem pohoda.
Autor: V. (20.03.2010)
Je to těžký, šprtat a šprtat gramatiku. Přeji hodně štěstí!
Re:
Autor: Pavla (11.08.2010)
Řekla bych, že ani jedno, ani druhé není uplně správně. Zkouška není těžká, pakliže k ní máš odpovídající zkušenosti a pokud se na ní dobře připravíš. Já jsem jí skládala ve třěťáku gymplu, ale musela jsem se hodně připravovat z materiálů určených k té zkoušce. Pokud jsi už absolvovala Erasmus v Norsku, tak máš určitě dobré znalosti jazyka a zaměřila bych se na zkoušku samotnou (formu cvičení atd.)
Autor: Bob (06.12.2011)
hele .. ja si delal nekde na netu zkousku levelu anglictiny a vyslo mi C1 (dalo by se rict tak tak, mel sem 40/50 a 39/50 uz je B2... to znamena ze mam sanci zvladnout ty zkousky kolem C1?
Re:
Autor: Franta (28.01.2012)
Asi jde o to, jestli to chceš dělat na jistotu, nebo tak říkajíc zkusit a uvidět...
Autor: n.l. (09.04.2012)
mohla bych se zeptat jake jsou priblizne otazky nebo okruhy ke zkousce C2?? DEKUJI :)
Autor: Jane (11.06.2012)
Ahoj. Mate nekdo zkusenosti ze zkouskou CPE? Diky!
Re:
Autor: Jeffrey (04.12.2012)
Ano, zkoušku jsem dělal v březnu na gymnáziu. Nebylo to zase tak moc těžké, poslech začli nově opakovat dvakrát, předtím byl pouze jednou. Záleží na tvé úrovni a také jak ti test sedne :) Psaní bylo v pohodě, čtení také. Spousta lidí ale nesplnila ústní, tam jsou nároky vysoké, je lepší používat správné az odborné výrazy a neopakovat se. Být skoro jak rodilý mluvčí. Ale žádný stres, nic co by se nedalo zvládnout :))
 
Hledání v článcích

Hledejte například: Austrálie, studium v Anglii, Au-pair, práce v Německu, (jméno agentury), Erasmus, brigáda...oblibene

RSS Odebírat novinky přes RSS/XML

Další články k tématu

Studium v zahraničí

Au-pair pobyty

Nazkušenou.cz on Facebook