Chci si nechat zařídit studium v zahraničí

Seznam našich spolehlivých agentur a škol zajišťujících studium v zahraničí Anglie, Austrálie, Irsko, USA Německo, Velká Británie, EU, Kanada
více informací»

Chci přímo kontaktovat zahraniční jazykové školy

Seznam spolehlivých zahraničních jazykových škol. Angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština…
více informací»

Chci si nechat zařídit práci v zahraničí

Seznam našich spolehlivých agentur zajišťujících práci v zahraničí - krátké pracovní pobyty i zaměstnání, au-pair, letní tábory, práce na farmách…
více informací»

Podmínky ochrany osobních údajů

A. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) gdi, s.r.o. IČ 26301768 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen “správce”).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
  email: info@gdi.cz
 3. Gdi, s.r.o., má zpracovánu problematiku ochrany osobních údajů již od roku 2011, od kdy je zaregistrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00041545.
 4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 5. Osobní údaje jsou poskytovány prostřednictvím formulářů na platformě Nazkusenou.cz (dále platforma), kde hodnotíte spokojenost se službami jazykových škol a učitelů jazyků.

B. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a prostřednictvím platformy formou přihlášení do newsletteru.
 2. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a prostřednictvím platformy formou poptávky po studiu nebo práci.
 3. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a prostřednictvím platformy formou přihlášení do diskuzního fóra.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Jméno nebo přezdívka
 2. e-mail
 3. Telefon
 4. IP adresa
 5. datum a čas uskutečněného spojení

C. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • oprávněný zájem správce na splnění vašeho požadavku Nazkusenou.cz, tj. předat vybraným agenturám poptávku po studiu či práci.
  • oprávněný zájem správce na splnění vašeho požadavku Nazkusenou.cz, tj. posílat nepravidelný newsletter.
  • oprávněný zájem správce na splnění vašeho požadavku Nazkusenou.cz, tj. zaregistrování uživatele do diskusního fóra.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • zpracovat vaši poptávku po studiu či práci
  • posílat vám newsletter, který jste si objednal(a)
  • umožnit vám diskutovat v diskuzním fóru
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

D. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje jen po nezbytně dlouhou dobu určenou důvodem jejich uchovávání:
  • osobní údaje z poptávek nejsou uchovávány, ale přímo posílány agenturám, které jste si vybral.
  • osobní údaje pro zasílání newsletteru jsou uchovávány do odhlášení newsletteru, nejdéle však 15 let.
  • osobní údaje pro diskutování v diskusním fóru jsou uchovávány do doby odhlášení z diskusního fóra, nejdéle však 15 let.
  • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

E. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • agentury, které jste chtěl(a) oslovit
  • fyzické osoby, které si čtou vaše příspěvky do diskuzního fóra, pokud zde uvedete vaše jméno a nepoužijete přezdívku.
 2. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

F. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

G. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování a přístup jen pod heslem.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

H. Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 1. Odesláním hodnocení z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Zavazujete se, že své Osobní údaje pro účel hodnocení uvede pravdivě a přesně.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 4. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.V Brně 25.5.2018

 
Hledání v článcích

Hledejte například: Austrálie, studium v Anglii, Au-pair, práce v Německu, (jméno agentury), Erasmus, brigáda...oblibene

RSS Odebírat novinky přes RSS/XML

Nazkušenou.cz on Facebook